تبلیغات
پروژه بیداری - "دلی" بود و صاحب "دلی"
پروژه بیداری

اللهم ارزقنی ا لشهاده فی سبیلک


"دلی" بود و صاحب "دلی" و من نگهبانش . "دل" از دستم برفت ولی صاحب "دل"بود ،‌سایه اش

بود ، با اینكه حواس نگهبان نبود . نگهبان تمام مدت چشم دوخته بود به سمتی كه "دل" آنجا بود

سمتی كه تمام هست نگهبان شد . صاحب "دل" ،‌ ملك اش را خواست و نگهبان تمام هستش را

باید می بخشید ! اجبار بود ، باید بر میگرداند "دل" را به صاحبش !

اكنون ،‌نگهبانی كه تمام هستش گرفته شده ،‌بدون "دل" نشسته و امید دارد به صاحب "دل" !

كاش صاحب "دل" هست خودش را بدهد به نگهبانش ...

داراییت چیست؟ تمام سرمایه ات ؟ تمام دلگرمیت ؟ تمام هستت؟هر چه داری و هر چه هست

اگر بخواهدت ، نیستش می كند ! نیستش میكند تا هستت بدهد ،‌ هستی از جنس خودش.
نوشته شده در دوشنبه 28 فروردین 1391 ساعت 06:34 ق.ظ توسط نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت